Kundpolicy

Vår affärsidé

 • Erbjuda assistans dygnet runt till alla fordonstrafikanter.

Engagemang genom att

 • Vi sätter oss in i kundens situation för att snabbt kunna lösa kundens behov av assistans.
 • Vår strävan är att varje kundkontakt eller genomfört uppdrag skall överträffa kundens förväntningar.

Nytänkande genom att

 • Utveckla oss genom kvalitetsprogram för ständig förbättring.
 • Ser till att varje kontakt innebär en positiv problemlösning för kunden.
 • Lyhördhet genom att

  • Ge realistisk och tydlig information om våra tjänster.
  • Erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar.
  • Leva upp till våra löften.
  • Om vi skulle göra fel, snabbt korrigera detta.

  Kunden i fokus

  • Hos oss i Assistancekåren är kontakten mellan kunden och vår personal den viktigaste komponenten för ett lyckat resultat. I våra kontakter med kunden vill vi ge våra tjänster det mervärde som överträffar kundens förväntningar. Detta mervärde skapas med hjälp av engagemang och lyhördhet.

  Vi lever upp till vår kundpolicy genom att

  • Skapa ett långsiktigt förtroende hos våra kunder.
  • Beroende på kundens behov och uppdragens omfattning och karaktär skapa oss en ”bild” av uppdraget innan vi börjar planera och utföra arbetet.
  • Genomföra uppdrag med fokus på att göra ”rätt från början”.
  • Efter avslutade uppdrag göra utvärderingar av kundens upplevelser för att säkerställa vår egen kvalitét.
  Stäng meny